Your search results

Turkiye Konutun tapusunu incelediniz mi?

by admin on Mart 4, 2016
Turkiye Konutun tapusunu incelediniz mi?

Konut kredisi kullandırılacak konutların tapuları kat mülkiyeti veya kat irtifakı şeklinde düzenlenmiş olmalıdır.
Kat irtifakı tapuları, beraberinde Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin ibraz edilmesi halinde, kat mülkiyeti gibi işleme alınabilmektedir.
“Kat mülkiyeti” veya “kat irtifakı” tapusu olması ve “tapunun niteliği (vasfı)” veya “edinme sebebi” kısmında mesken, konut, daire, BAK, kârgir (kâgir) apt, kârgir (kâgir) ev, avlulu ev, dubleks-tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb.ifadelerin yer alması halinde konut kredisi olarak değerlendirme yapılabilmektedir.
Arsa tapusuna istinaden konut kredisi kullandırılmamaktadır. Ancak arsa üzerinde bina olması ve tapuya ilave olarak İskân Raporu (YKİB) veya yapı ruhsatının olması durumunda binanın tamamının satın alınıyor olması ve tamamına ipotek konulması koşuluyla söz konusu kredi başvuruları değerlendirilebilmektedir.

Kat Mülkiyeti: Tamamlanmış bir yapının kat, daire, büro, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinin her birini “bağımsız bölüm” olarak ifade eder. Bağımsız bölümlerin her biri ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişlidir. Bir taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre kurulan özel bir mülkiyet hakkıdır.

Kat İrtifakı: Yapımı devam eden veya ileride yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, dükkân, mağaza ve depo gibi, ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkıdır.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare